About Us

O nama

Otvoreni univerzitet Subotica je lider u oblastima (ne)formalnog obrazovanja i manifestacione kulture u Srbiji, koji već preko pola veka, sa velikim uspehom, promoviše i razvija koncept doživotnog učenja i unapređuje kvalitet kulturnog života u gradu i regionu.

S druge strane, ova institucija je i razvojno-istraživački centar koji već decenijama daje značajne doprinose razvoju grada, regiona i države.

Konačno, Otvoreni univerzitet je i najtiražniji izdavač literature na mađarskom jeziku u Srbiji.

Svoje poslovanje baziramo u 5 oblasti:

 1. doživotno učenje
 2. organizacija kulturnih manifestacija
 3. istraživanje i razvoj
 4. projekt menadžment
 5. izdavaštvo

MISIJA:

Unapređenje kvaliteta života građana putem promocije i realizacije koncepta doživotnog učenja, kreiranja i implementacije inovativnih programskih sadržaja i organizacije vrhunskih kulturnih događaja.

VIZIJA:

Savremeno društvo, uključeno u modernizacijske tokove, koje podstiče progresivne ideje, poštujući različitost u svakom obliku.

CILJEVI:

Želimo da kreiramo:

 1. društvo funkcionalno pismenih građana koji u potpunosti prihvataju koncept doživotnog učenja
 2. društvo modernih kulturnih vrednosti
 3. društvo koje poštuje principe održivog razvoja
 4. društvo koje poštuje i ceni različitosti u svakom obliku

 

VREDNOSTI za koje se zalažemo i POSTULATI na kojima počiva Otvoreni univerzitet Subotica:

 • KVALITET je uvek na prvom mestu
 • UČENJE smatramo neprekidnim procesom i preduslovom svakog razvoja
 • RAZVOJ je posledica mišljenja i delanja
 • INOVATIVNOST je preduslov svakog napretka
 • POVERENJE se dugo gradi, a brzo gubi. Svesni smo toga.
 • OTVORENOST za nove ideje, inicijative i partnerstva
 • SOLIDARNOST je osobina velikih
 • IDEJE su polazna osnova za svaku inovaciju – trudimo se da dobre ideje ne prođu pored nas
 • SARADNJA je preduslov uspeha
 • RAZLIČITOST otvara vidike i unosi svežinu

 

Inicijalne aktivnosti iz oblasti ekologije i organske poljoprivrede realizovane su u ovoj ustanovi krajem osamdesetih godina, kada je program razvoja u potpunosti usmeren na unapređenje kvaliteta života u skladu sa ekološkim principima. Prvi projekti u vezi sa zaštitom životne sredine i organske poljoprivrede realizovani su na lokalnom i regionalnom nivou do početka devedesetih godina, kada je uspostavljena saradnja sa AVALON fondacijom iz Holandije i kreiran i realizovan šestogodišnji međunarodni projekat koji je za cilj imao razradu koncepta ekološki uravnotežene i ekonomski održive proizvodnje i razvoja regiona instaliranjem makroprojekta TERRA’S u regionu, a čime je inicirana izrada prvog zakona o organskoj poljoprivredi.

Na temeljima dugogodišnjeg iskustva u oblasti neformalnog obrazovanja i uspešne realizacije niza projekata u oblasti organske poljoprivrede, u unutrašnjoj strukturi Otvorenog univerziteta izdvojila se MEĐUNARODNA ŠKOLA ORGANSKE POLJOPRIVREDE  koja ima za cilj pripremu i unapređenja аgrobiznisа individualnih poljoprivrednih gazdinstava, velikih proizvođača industrijskog tipa kao i prehrambenog sektora zа poslovаnje po uslovimа Evropskog tržištа sа posebnim nаglаskom nа orgаnsku proizvodnju.

S proširenjem delovanja u oblasti zaštite životne sredine, u unutrašnjoj strukturi Otvorenog univerziteta izdvojio se CENTAR ZA EKOLOGIJU koji se već desetak godina bavi implementacijom programa razvoja i širenja ekološke svesti kao što su obuka vaspitnih i prosvetnih radnika u cilju unapređenja njihovog znanja iz oblasti ekologije, programi namenjeni stručnom osposobljavanju, prekvalifikaciji i inoviranju znanja zaposlenih i nezaposlenih lica iz oblasti aktivne participacije građana u rešavanju problema u vezi sa životnom sredinom, projekti inovativnog ekonomskog razvoja zasnovani na ekološkim principima, informisanje građana u vezi sa nacionalnom zakonskom regulativom i propisima koji se odnose na život i rad u zaštićenim prirodnim dobrima.

Koncentrisan na andragoški rad u oblasti edukacije radnika u turizmu, ekologiji i poljoprivredi, Otvoreni univerzitet je tokom prethodnih godina uspostavio značajne međunarodne kontakte i formirao mrežu partnerskih institucija na nacionalnom i internacionalnom nivou. Među mnogobrojnim partnerima izdvajaju se Univerzitet u Ženevi – Institut za zaštitu životne sredine (Université de Genève (UNIGE) – Institut des Sciences de l’Environnement (ISE), Stručna akademija u Rojtlingenu (Reutlingen Expert Akademie), Univerzitet Singidunum u Beogradu (Fakultet za primenjenu ekologiju – Futura), itd.